top of page

Reserveringsvoorwaarden

Teerbeminde Vrienden,

Welkom bij Café ZILT onder zeer bijzondere omstandigheden. Juist nu waarderen wij uw bezoek ten zeerste.

 

Het uitgangspunt bij het opstellen van deze reserveringvoorwaarden is in eerste instantie uw en onze gezondheid; onze leidraad hierbij zijn de door de overheid opgelegde regels en de adviezen van de branchevereniging KHN.

 

  • Onder de huidige omstandigheden dient u bij ons een plek te reserveren; u bent dan verzekerd van een wijle aangenaam verpozen. Spontaan aanwippen blijft mogelijk maar ook dan dient u aan de deur te reserveren met alle onzekerheid van dien.

 

  • Wanneer u bij ons arriveert dienen wij een kort ‘intake’ gesprekje met u te voeren. Twijfelen wij aan uw gezondheid of bent u wellicht in kennelijke staat dan staat het ons vrij u alsnog de toegang te ontzeggen.

 

  • Wij ontkomen er niet aan met uw bezoek te rekenen op een minimumbesteding per persoon. Het eerste uur bedraagt dit € 15,- en € 12,50 voor elk opvolgend uur. Het staat u uiteraard vrij voor meer dan het minimumbedrag te consumeren zolang wij zien dat de regels der sociale hygiëne niet worden overschreden.

 

  • Wanneer u wilt annuleren dan staat u dit uiteraard vrij maar wij verzoeken u dit niet later dan 24 uur van te voren te doen. Het wordt voor ons uiterst moeilijk te komen tot een zaakvoering die voor u en onszelf aangenaam en haalbaar is wanneer wij de beschikbare plekken niet optimaal kunnen invullen.

 

  • Wanneer u reserveert kunnen uw gegevens desgevraagd worden gebruikt voor een contactonderzoek bij een onverhoopte besmetting met het ‘Covid-19’ virus. Uiteraard mag u op onze discretie rekenen wanneer hiernaar wordt gevraagd. Zowel ons aller gezondheid alsook de bescherming van uw en onze persoonsgegevens nemen wij in acht.

 

  • Eenmaal binnen vragen wij u mee te werken aan een verhoogd hygiëne bewustzijn. Schudt andere bezoekers niet de hand, neemt de minimale ‘1,5 meter norm’ in acht, wanneer u niest of hoest doe dit dan liefst ‘in uw elleboog’ en wast uw handen minstens 20 seconden na toiletbezoek.

 

  • Houdt u rekening met de gasten die na u komen. Reken op tijd af zodat wij voldoende tijd hebben om uw tafeltje en krukken te reinigen en uw plek in te richten voor de volgende bezoekers; ook zij willen het maximale uit hun bezoek halen. Met het oog op de algehele hygiëne verzoeken wij u niet met contant geld af te rekenen.

 

Wanneer u ideeën heeft hoe wij onze dienstverlening juist nu kunnen verbeteren staan wij open voor uw suggesties.

 

Indien u reserveert gaat u accoord met de bovenvermelde voorwaarden

 

Bedankt voor uw bezoek en graag tot ziens.

bottom of page