top of page

Een positief toekomstbeeld

Lieve Vrienden, het is reeds enige tijd geleden dat wij u berichtten. Ons eerder en nu gelogenstraft luchthartigheid indachtig, willen wij bij dezen graag weer naar u uitreiken. Wellicht overschatten wij onze rol in de grote-mensen-wereld maar wij voelen een zekere verantwoordelijkheid voor die microcosmos dat ons bedrijf feitelijk is: een harmonisch samenkomen van gasten, producenten en leveranciers, schoonmakers, muzikanten, medewerkers, verhuurders en ook overheid in al haar verschijningsvormen. Wij voelen ons verplicht u te informeren omtrent onze huidige situatie en verwachtingen en plannen voor de toekomst. Wij beperken ons in dit schrijven slechts tot datgeen wij enigszins kunnen overzien. Verwacht geen uitspraken van politieke of macro economische aard of verdere commentaren op de actualiteit; deskundologen in overvloed dunkt ons.


Vooropgesteld dat wij, deelachtig aan eerdergenoemde samenkomen, in principe een gezond bedrijf zijn is ook Café ZILT inmiddels in zeer zwaar weer beland. Wij hebben ons inmiddels tot onze huisbaas, overheid en leveranciers gewend met ideeën over hoe wij samen de storm kunnen trotseren. Veelal treffen wij welwillendheid en positieve verwachtingen voor de toekomst. Precies dit is wat wij uiterst belangrijk achten: een positief toekomstbeeld. Dit samen met de wil, naar vermogen tijdelijk water bij de wijn te doen en daar waar mogelijk samen te werken.


Natuurlijk zal de huidige crisis diepe sporen nalaten maar ze biedt ook kansen. Kansen om op een andere manier met elkaar om te gaan, met elkaar zaken te doen en dit wellicht ook in meer harmonie met ons milieu. Wij kiezen actief voor positiviteit. Graag willen wij, wanneer eenmaal de voordeur weer van het slot mag u verwelkomen in een café waar u zoals voorheen mag rekenen op een goed glas, aangename en kundige bediening in dit in een prettige omgeving waarin op de ( sociale ) hygiene wordt gelet.


Achter de schermen werken wij thans aan het herstellen van een aantal technische onvolkomenheden, investeren wij in energie en waterbesparende middelen en werken aan een nieuwe drankenkaart en aan ideeën hoe wij het onze gasten, verantwoord nog meer naar de zin kunnen maken. Wij benaderen leveranciers of zij over plastic vrije verpakkingen nadenken. In het kader van andere en meer bewuste samenwerking denken wij na over nauwere banden met lokale producenten en aanbieders van diensten en samenwerking met collega horecaondernemers. Het klinkt ouderwets maar het doet nog steeds opgeld: 'Samen staan we sterk'.


Naar aanleiding van de vraag van een van onze vaste gasten waarom wij niet te vinden zijn op het 'help de horeca' platform, reageren wij als volgt. Ten eerste zijn wij in principe gezond bedrijf en hoeven naast de geboden overheidssteun nog niet naar andere inkomstenbronnen te zoeken. Ten tweede, wanneer wij nu geld vragen van onze gastenkring dienen wij dit straks in onbetaalde omzet uit te schenken. De klap komt evengoed maar dan later. Ten derde menen wij dat mensen nu het best hun geld kunnen besteden aan het eigen welbevinden en dat van hun wellicht minderbedeelde omgeving. Denkt u bovenal aan uw eigen gezondheid en dat van uw naasten. Uw geld is beter besteed aan een goed doel dan aan of in de kroeg. Veel van onze gasten zijn zogenoemde ZZPers waarvan bekend is dat er thans veel in financiële problemen zijn geraakt of spoedig zullen geraken. Zeker zij kunnen en moeten hun middelen aan andere zaken wenden. Een verzoek om geld aan deze groep achten wij niet kies.


Wij hopen in onze onderhandelingen met onze zakenpartners en marktpartijen voldoende speelruimte te creëren om deze storm het hoofd te bieden en weten ons door velen van u hierin gesteund.

Wanneer u als gast ons verder wilt steunen, herinneren wij u nogmaals aan een eerder verzoek ons aan te bevelen op de vele platforms die het internet rijk is ( Tripadvisor, Google, Facebook, Yelp, Ratebeer etc. ) en vergeet niet die lang uitgestelde whisky of bierproeverij bij ons te boeken wanneer wij eenmaal weer open zijn. Wanneer u als producent of dienstverlener samenwerking zoekt of een idee heeft waar wij samen sterker door worden staan wij klaar om te luisteren en voor de collega's die steun of samenwerking zoeken zijn wij eveneens genegen tot toenadering. Smeedt het ijzer nu het heet is.


Vrienden, bovenal wensen wij een ieder goede gezondheid en de kracht en moed de crisis het hoofd te bieden. Wanneer eenmaal de samenleving weer vrij mag verkeren zullen de problemen niet direct zijn opgelost. Wij geloven echter sterk dat wanneer wij echte toenadering zoeken, samenwerking betrachten en kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit en dit voor de lange termijn, wij allen een mooie toekomst tegemoet mogen zien.


Met vriendelijke groet,


Allen van Café ZILT


ความคิดเห็น


bottom of page