• Michael Bruynse

Welkom terug


Lieve Vrienden, het is ons weer gegeven u te mogen verwelkomen in ons aller lokaal, Café ZILT. Wij zien reikhalzend uit naar het moment dat wij na ruim twee maanden onthouding weer van uw gezelschap mogen genieten maar voelen ook enige spanning bij dit vooruitzicht. Het eerste weerzien zal bij ons en wellicht ook bij u enig emotioneel effect sorteren. Wij zetten in op vreugdetranen maar houden ook rekening met angst, verdriet, frustratie en boosheid, zowel bij u als bij ons. Onze wereld staat op de kop en wij zijn gedwongen samen met u op zoek te gaan naar nieuwe omgangsvormen.

Wij hebben lang gebroed op de mogelijkheden die de nieuwe situatie ons biedt en komen binnen de regels met een oplossing waarvan wij hopen dat deze uw goedkeuring kan wegdragen. Bovenal willen wij u meegeven dat uw gezondheid en dat van onze medewerkers centraal staan bij het opstellen van onze 'handleiding voor bedrijfsvoering ten tijde van Covid-19'. Het is de eerste versie van een protocol dat met het opdoen van voortschrijdend inzicht wellicht enige aanpassing behoeft. Uw suggesties blijven in dezen welkom. Vooralsnog vragen wij uw aandacht voor het hierna volgende.


U bent immer van harte welkom ons spontaan een bezoek te brengen. Bij beschikbaarheid van een plek bent u van harte welkom. Echter, wanneer u verzekerd wilt zijn van een plek dan dient u via onze website te reserveren. U kunt ons dan verwittigen wanneer u ons wilt bezoeken en met hoeveel personen u wenst te verschijnen. Wanneer u met twee of meer mensen aan één tafeltje wenst plaats te nemen, wijzen wij u erop dat dit alleen kan wanneer u met elkaar een huishouden deelt. Groepsreserveringen zijn niet mogelijk. Indien u ons met meerdere mensen tezelfdertijd wenst te bezoeken dient u uw reserveringen onderling met elkaar af te stemmen; dit wanneer u bijvoorbeeld u een gezamenlijke whisky- of bierproeverij in gedachten hebt.


Wij bieden u de mogelijkheid om in blokken van steeds één uur of een veelvoud hiervan te reserveren. De tijd die u bij ons reserveert is immer 'netto'; dit houdt in dat uw tijdvak begint vanaf het moment waarop uw reservering ingaat en eindigt op het moment dat het gereserveerde tijdvak eindigt. In verband hiermee verzoeken wij u dringend op tijd op ons adres te arriveren en tijdig te zaak te verlaten. Wij dienen aan de deur telkens een kort aantal vragen aan al onze bezoekers te stellen, ook aan hen die van tevoren gereserveerd hebben. Houdt u rekening met de gasten die voor of na u komen want ook zij willen het maximale beleven in de tijd waarvoor zij hebben gereserveerd. Zorg dat u tijdig afrekent en gereed bent de zaak weer te verlaten. Elke plek zal na een bezoek worden gereinigd en voorbereid op een volgend bezoek en ook dit vergt aandacht en tijd.Ons oorspronkelijk plan om een minimumbesteding per gast te hanteren hebben wij laten varen; het staat haaks op ons gevoel voor gastvrijheid. Wij grijpen terug op onze beproefde methodes en hebben een groot assortiment dranken in voorraad om u te verle