top of page

Whiskyverslag nummer dertien: Lot 40 Rye Whiskey

Oh Canada!

Vrienden, wees gewaarschuwd want dit verslag is niet van een zekere vooringenomenheid gespeend. Schrijver dezes heeft een Nederlands maar ook een Canadees paspoort en

hoewel u er doorgaans op mag vertrouwen dat de verslagen die hier gepubliceerd worden een basis vinden in feiten en gedegen onderzoek, kan in dit geval niet worden uitgesloten dat tedere gevoelens voor het overzeese land van herkomst doorsijpelen in de beoordeling van de whisky in kwestie.


De Canadese volksaard wordt gekenschetst als bescheiden en beleefd en wij verzoeken u dan ook vriendelijk om uw belet inzake ons onvermijdelijk falen u in dezen van enkel het onbetwistbare te informeren. Welaan, genoeg gewauweld en over tot de orde van de dag.


Canadese whisky

Wat is de definitie is van Canadese whisky? Volgens Don Livermore, Hiram Walker Master Blender, is het een in Canada geproduceerd graandistillaat, gerijpt voor een minimum van drie jaar in houten vaten van niet meer dan 700 liter en gebotteld op minimaal 40% ABV; kort maar krachtig komt het inderdaad hierop neer.

Een veel toepast typisch Canadees gebruik is het apart rijpen van verschillende graandistillaten om deze pas aan het einde van het gehele productieproces met elkaar te verenigen. Soms ook wijkt men hiervan af door de aparte distillaten juist te mengen voor rijping; beide methodes zijn typisch Canadese whiskyproductieprocessen. Verder kent men in Canada de omstreden '9,09%-regel': deze geeft Canadese distilleerders een grote vrijheid om te experimenteren en te innoveren, maar heeft er ook voor gezorgd dat bij veel whisky-aficionados en vooral bij de liefhebbers van Schotse single malt, Canadese whisky een discutabele reputatie heeft gekregen.


9,09%

Toegegeven, de regel dat men 9,09% (versterkte) wijn of minimaal twee jaar gerijpt 'vreemd' distillaat (rum, cognac etc.) bij het blenden aan de whisky mag toevoegen, geeft ruimte voor verwarring en discussie bij de interpretatie van de toepassingen van de regel. Je kan toch niet zomaar een scheut sherry toevoegen en dan nog van whisky spreken? Ach, de Schotten en Ieren staan het gebruik van karamel toe en laat ons wel wezen: in het hout van een gebruikt bourbon- of sherryvat kunnen ook enkele liters drank achterblijven die dan tijdens de rijping weer worden opgenomen in of op zijn minst interacteren met bijvoorbeeld dat veelgeprezen Schotse single-malt-distillaat.


Ter verdere verdediging van de Canadese aanpak stellen wij dat de meest serieuze Canadese whiskyproducenten uiterst voorzichtig met de regel omspringen wanneer zij er al gebruik van maken. Er zijn bovendien verder genoeg voorbeelden van whisky's uit onder andere Schotland waarbij het voor de rijping gebruikte vat het oorspronkelijke distillaat volledig heeft overschaduwd zonder dat hierbij het toevoegen van vreemde drank is toegestaan.

Wij laten u geheel vrij in uw oordeel over de Canadese regels of juist het gebrek eraan, maar raden u aan de whisky's vooral op inhoud te beoordelen en niet op de helaas wijd verspreide vooroordelen.


Rye whisky