top of page

Whiskyverslag nummer zes: Filliers 10 jaar oude single malt whisky.

België, een land diens naam bij mij terstond herinneringen aan lang vervlogen dagen van 'de televisie' oproept. Ooit had men slechts toegang tot enkele Nederlandse zenders dat volgens mij pas in de jaren tachtig werd uitgebreid met de komst van een klein aantal buitenlandse stations. Wanneer men geluk had en er voldoende mist hing dan dreven soms zelfs in flarden Engelse uitzendingen de woonkamer binnen. Misschien ontving men de uitzendingen van de BBC juist als het niet mistte? - het is inmiddels al zolang gelee dat ik mij de precieze ontvangstomstandigheden niet geheel kan herroepen.


Wat de Belg geeft

Ik kan mij echter wel glashelder voor de geest halen dat eens tijdens een visite aan een toenmalig buurman hij bij gebrek aan voldoende gespreksstof de verrekijker aanzette en de televisiekanalen (toen nog met een lomp semi-mechanisch apparaat) afzocht naar verlossend vertier. Hij liet zich daarbij de woorden 'eens zien wat de Belg geeft!' ontvallen. 'Eens zien wat de Belg geeft'; een uitspraak die mij tot heden om de een of ander reden is bijgebleven. De buurman zelf, zoals ook zijn naam en gezicht zijn inmiddels voorgoed aan mijn geheugen ontsnapt. Zijn woorden echter staan in mijn geheugen gegrift op een plek waar ooit ruimte was voor nuttige informatie. 'Eens zien wat de Belg geeft'. Tiens.


Kamagurka en whisky

Inmiddels zijn wij, u en ikzelf ruim dertig jaar verder en zijn we ons hopelijk allen bewust van wat de Belg geeft: een Kamagurka, een blaasinstrument, een zuiverder gebruik van onze taal dan van bij ons en een diepgeworteld bourgondische levensinslag. Dit laatste komt onder andere tot uiting in een keuken vol smaak waarin grote hompen boter worden gebruikt bij de montage en er bijkans niet voldoende koeien zijn om de daarnaast nog broodnodige room te produceren. Grote smaken vindt men ook in de sterk op traditie leunende bieren van diverse wereldbefaamde Belgische trappistenkloosters en wat te denken van de jenevers van de vele stokerijen die het land rijk is. Nu laten de Belgen ons ook kennismaken met grote smaken in whisky.


De jenevers van Filliers en dan met name de langdurig op vat gerijpte exemplaren hebben reeds lang geleden een plek in mijn hart veroverd en de kans om een single malt whisky van dit reeds in 1792 opgerichte bedrijf op uitnodiging te proeven heb ik meteen en met beide handen stevig vastgegrepen. Tot zover de opmaat. Graag nu uw aandacht voor het verslag.Enige tijd geleden ben ik door ontwerpbureau Design Bridge hier ter stede, gevraagd de 10 jaar oude, volledig op sherryvaten gerijpte Fillie