• Michael Bruynse

Whiskyverslag nummer zeven: Yamazaki 12 Years Old single malt whisky

Liefhebbers gegroet, dit is de eerste keer dat ik een Japanse whisky behandel

als onderwerp van een whiskyverslag. Graag had ik u eerst in vogelvlucht dit oosters fenomeen 'an sich' uit de doeken gedaan, echter een eerste inspectie van een onlangs aangeschaft naslagwerk omtrent dit onderwerp heeft tot andere gedachten geleid. Ineens schijnt mij mijn huidige kennis van Japanse whisky te beperkt om zonder nadere studie u, hoewel beknopt toch volledig, te kunnen informeren. Ik duik de boeken en kom hier in een later verslag uitgebreid op terug. U heeft mijn woord.


Ik beperk mij thans tot de geschiedenis van de (Suntory) Yamazaki distilleerderij en de in de aanhef vermelde whisky. Me dunkt dat het voor dit verslag voldoende stof tot schrijven biedt.


Grondleggers

Geboren in 1879 kan Shinjiro Torii worden beschouwd als een van de grondleggers van de Japanse whisky-industrie. Hij werkte reeds op zijn dertiende in een farmaceutische groothandel die zich ook bezighield met de verkoop van wijn, brandy en whisky en waar het 'blenden' (mengen) van verschillende medicijnen en dranken tot het takenpakket behoorde. Shinjiro verkreeg aldus op jonge leeftijd een algemene kennis van chemie mee en zou dit drie jaar later verdieping geven tijdens zijn werk bij een groothandel in verf en kleurstoffen, waar hij ook zijn mengkunsten verder verfijnde.Suntory

Op twintigjarige leeftijd opende Shinjiro een winkel waar hij voornamelijk wijn en ingeblikt voedsel verkocht. Tijdens zijn stage bij zijn laatste werkgever had hij kennis aan een Spaanse wijnhandelaar opgedaan en was zo onder de indruk van de smaken waarmee hij in aanraking kwam, dat hij onmiddellijk besloot zich toe te leggen op grootschalige verkoop van authentieke wijnen. Helaas bleken de wijnen niet naar de Japanse smaak en bleef hij zitten met een grote hoeveelheid onverkoopbaar product. Onverschrokken kocht hij zoet- en smaakstoffen in, wendde hij zijn mengkunsten aan en kwam na enig experimenteren uiteindelijk met zijn Akadama Port Wine op de markt, dat een groot succes zou blijken. Een gezonde financieel basis voor zijn bedrijf, de Kotobukiya Liquor Shop was hiermee gelegd. De rode zon op het label van de Akadama fles komt samen met een verbastering van de achternaam Torii later terug in het merk en bedrijfsnaam Suntory.


De eerste wereldoorlog was een tijd van economische bloei in Japan en ook groeide de aandacht voor wes